Wednesday, December 14, 2011

Kandungan Surat Pengisytiharan Yang di-Pertuan Agong

14.12.2011, Rabu - Berikut Syah hendak berkongsi bersama anda semua kandungan surat pengisytiharan Yang di-Pertuan Agong ke-14. Istiadat melafaz sumpah memegang jawatan dan menandatangani surat sumpah jawatan Yang di-Pertuan Agong ke-14 diadakan semalam dengan penuh adat istiadat diraja semalam di Istana Negara.

Kandungan surat pengisytiharaan Yang di-Pertuan Agong ke 14 seperti berikut :-

Bahawasanya adalah diperuntukkan oleh Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan bahawa hendaklah ada seorang Ketua Utama Negara bagi Persekutuan yang digelar Yang di-Pertuan Agong yang dipilih oleh Majlis Raja-Raja:

Dan bahawasanya menurut peruntukan Jadual Ketiga kepada Perlembagaan Persekutuan, Majlis Raja-Raja telah mengisytiharkan Beta dipilih memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong.

Maka oleh yang demekian Beta, Al-Sultan Almu'tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Alhaj Abdul Halim Mu'adzam Shah ibni Almarhum Sultan Badlishah, dengan ini mengisytiharkan bahawa Beta pada hari ini telah memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong dan telah mengangkat sumpah yang dikehendaki oleh Perkara 37 Perlembagaan Persekutuan mengikut cara yang telah ditetapkan oleh Perkara itu.

Diperbuat di Istana Beta, Istana Negara, di Ibu Negara Beta di Kuala Lumpur pada tiga belas haribulan Disember tahu dua ribu sebelas.

Sumber : Bernama

2 comments:

Anonymous said...

Bukan Bullahi lah.. tapi Billahi..

tengkusyah said...

thanx salah eja tu