Tuesday, June 30, 2015

Pengiran Muda Mohammad Aiman Cucunda Baru Sultan Brunei


Click Gambar Untuk Imej Yang Lebih Besar

30 Jun 2015, Selasa

Inilah dia Cucunda baru Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.  Putera kecil ini diberi nama Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Mohammad Aiman Ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah.  YTM Pengiran Muda Mohammad Aiman  diputerakan pada 07 Jun 2015 bersamaan 20hb Syaaban, 1436H. 

Syah tidak sempat hendak kemaskini gambar ini awal kerana agak sibuk dengan kerja Syah. Beliau merupakan Putera kedua dan anakanda ketiga kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Hj Salleh Ab. Rahman.

Sebelum kelahiran YTM Pengiran Muda Mohammad Aiman, pasangan diraja ini telah dikurniakan dengan sepasang cahayamata iaitu :-

  1. Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah. Diputerakan pada 17 Mac 2007. 
  2. Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah binti Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah. Diputerikan pada 02 Januari 2011.

Wednesday, June 17, 2015

Kurma Kurniaan Sultan Brunei17 Jun 2015, Rabu :-

Syah mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Menyambut Ramadhan Al-Mubarak dan Selamat Berpuasa kepada semua. Bercakap mengenai persiapan bulan puasa, baru-baru ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menyumbangkan buah kurma untuk setip warga Brunei dan warga asing yang berugama Islam. Buah kurma ini diagihkan kepada penerima oleh Ketua-Ketua Kampung dan wakil yang dilantik.

Tuesday, June 9, 2015

Pengiran Muda Mahkota & PAIPA Sarah Dikurniakan Seorang Putera

09 Jun 2015, Selasa :-

Shukur Alhamdulillah dan Merafak Sembah Tahniah kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah kerana telah dikurniakan seorang Putera. Isteri baginda, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Hj Salleh Ab. Rahman telah melahirkan seorang putera pada hari Ahad lepas 07 Jun 2015 bersamaan 20hb Syaaban, 1436H.  Kelahiran putera diraja ini disambut dengan tembakan meriam 19 das di perkarangan Istana Nurul Iman di Bandar Seri Bagawan.


Sebelum kelahiran putera ini, pasangan diraja ini telah dikurniakan dengan sepasang cahayamata iaitu :-
  1. Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah. Diputerakan pada 17 Mac 2007.
  2. Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah binti Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah. Diputerikan pada 02 Januari 2011.