Tuesday, June 9, 2015

Pengiran Muda Mahkota & PAIPA Sarah Dikurniakan Seorang Putera

09 Jun 2015, Selasa :-

Shukur Alhamdulillah dan Merafak Sembah Tahniah kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah kerana telah dikurniakan seorang Putera. Isteri baginda, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Hj Salleh Ab. Rahman telah melahirkan seorang putera pada hari Ahad lepas 07 Jun 2015 bersamaan 20hb Syaaban, 1436H.  Kelahiran putera diraja ini disambut dengan tembakan meriam 19 das di perkarangan Istana Nurul Iman di Bandar Seri Bagawan.


Sebelum kelahiran putera ini, pasangan diraja ini telah dikurniakan dengan sepasang cahayamata iaitu :-
  1. Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah. Diputerakan pada 17 Mac 2007.
  2. Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah binti Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah. Diputerikan pada 02 Januari 2011.

No comments: