Tuesday, April 10, 2012

Pengiran Muda Mahkota Brunei dan Rombongan Tiba di Kuala Lumpur Untuk Menghadiri Istiadat Pertabalan Yang di-Pertuan Agong

10.04.2012, Selasa - Hari ini Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Salleh Ab. Rahaman telah berangkat ke negara kita untuk menghadiri Istiadat Pertabalan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-14 esok sebagai wakil kepada Sultan Brunei. Keberangkatan tiba rombongan diraja Brunei ke Pengkalan Tentera Udara Diraja Malaysia di Subang disambut oleh Timbalan Menteri Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri Datuk Richard Riot Anak Jaen. Dari Pengkalan TUDM Subang, Pengiran Muda Mahkota dan rombongan berangkat ke penginapan mereka di Hotel Mandarin Oriental. Kelihatan Pengurus Besar Hotel Mandarin Oriental, Frank Peter Stocek menyambut keberangkatan tiba Pengiran Muda Mahkota dan rombongan Diraja Brunei.

Sumber :- Infofoto/Information Department

No comments: