Monday, September 24, 2012

Tiara Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah Semasa Majlis Persantapan Diraja Perkahwinan Beliau

24.09.2012, Isnin - Semasa melihat tiara yang digunakan oleh Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah semasa Majlis Persantapan Diraja sempena perkahwinan beliau malam tadi teringat Syah tiara yang pernah dipakai oleh bonda YTM sendiri iaitu Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam.  Mungkin warna batu hijau itu agak terang sedikit kerana pancaran daripada cahaya.  Syah rasa iannya adalah tiara yang sama dan menjadi kebiasaan bagi pengantin puteri-puteri diraja menggunakan tiara yang mempunyai "sentimental value" yang tersendiri. Ini adalah pendapat peribadi Syah sahaja, jika bukan bermakna tiara ini telah direka khas sempena majlis ini yang menyerupai tiara bonda YTM.