Tuesday, September 18, 2012

Istiadat-Istiadat Sempena Perkahwinan Diraja Puteri Sultan Brunei Yang Dijalankan Pada 17.09.2012

18.09.2012, Selasa - Dalam Istiadat Perkahwinan Diraja Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dengan Yang Mulia Pengiran Haji Muhammad Ruzaini bin Pengiran Dr.Haji Mohd.Yakub terdapat beberapa istiadat yang dijalankan mengikut adat istiadat diraja Brunei. Selain daripada Istiadat Bersuruh Diraja di Istana Nurul Iman, terdapat banyak lagi istiadat-istiadat lainnya sehinggalah selesai kedua mempelai menjadi suami isteri yang sah. Diantara istiadat yang dijalankan pada 17.09.2012 lepas adalah secara ringkasnya seperti berikut :-


MAJLIS ISTIADAT BERSURUH DIRAJA BAGI PENGANTIN LELAKI  DI KAMPUNG BERIBI


MAJLIS ISTIADAT MEMBUKA GENDANG JAGA JAGA DI LAPAU 


ACARA PEMASANGAN BENDERA PISANG-PISANG DAN PEMAJANGAN SEMPENA ISTIADAT PERKAHWINAN DIRAJA

MAJLIS ISTIADAT MENJUNJUNG KURNIA GENDANG JAGA JAGA  BAGI PIHAK PENGANTIN LELAKI


MAJLIS ISTADAT MALAM JAGA-JAGA RUMAH PENGANTIN LELAKI DIRAJA


MAJLIS ISTIADAT MALAM JAGA-JAGA DI ISTANA NURUL IMAN BAGI PENGANTIN PEREMPUAN

No comments: