Sunday, September 23, 2012

Istiadat Persandingan Diraja Pangiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah dan Pengiran Haji Muhammad Ruzaini Berjalan Lancar
23.09.2012, Ahad - Shukur Alhamdulillah Istiadat Persandingan Diraja diantara Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dengan pasangannya Yang Mulia Pengiran Haji Muhammad Ruzaini berjalan lancar mengikut adat istiadat diraja Brunei di Balai Singahsana Indera Buana, Istana Nurul Iman, Bandar Seri Bagawan, Brunei Darussalam. Majlis selesai lebih kurang jam 12:45hrs tadi.  Turut kelihatan adalah Isteri Perdana Menteri Malaysia Datin Seri Rosmah Mansor.  

Sumber :- RTB4

No comments: