Tuesday, September 25, 2012

Pengiran Muda Mahkota Ke New York

25.09.2012, Selasa - Semalam Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Salleh Ab. Rahaman telah berangkat ke New York bersama kedua-dua orang anakanda baginda.  Baginda berlepas dengan pesawat peribadi melalui Hangar Sultan Flight, Rimba.

Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei

2 comments:

Unknown said...

Assalamualaikum wr wb

salam kenal, saya anwar syam
dari indonesia.
saya membaca blog ini menarik sekali,

maaf apakah blog ini di tulis oleh saudara di brunei darussalam?

terima kasih

wassalamualaikum wr wb

tengkusyah said...

Saya dari Malaysia Anwar Syam