Saturday, September 22, 2012

Istiadat Malam Jaga-Jaga Berjalan Seperti Biasa Di Istana dan Kediaman Pengantin Diraja Lelaki

22.09.2012, Sabtu - Semalam 21.09.2012, Sempena Istiadat Perkahwinan Diraja Brunei diantara Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dengan Yang Mulia Pengiran Haji Muhammad Ruzaini bin Pengiran Dr.Haji Mohd.Yakub, Majlis Istiadat Malam Jaga-Jaga berjalan lancar seperti hari-hari sebelumnya samada di Istana Nurul Iman dan dikediaman pengantin Diraja Lelaki di Kampung Beribi. Manakala pelbagai keraian diadakan sempena Perkahwinan Diraja ini untuk warga Brunei dan para pelancung.  Bestkan kalau dapat berada di Brunei dan merasai sendiri kemeriahan sempena Istiada Perkahwinan Diraja ini.

Majlis Istiadat Malam Jaga-Jaga di Istana Nurul Iman.
Istiadat  Malam Jaga-Jaga di Kediaman Pengantin Diraja Lelaki di Kampung Beribi


Sumber : Jabatan Penerangan Brunei

No comments: