Wednesday, September 19, 2012

Istiadat-Istiadat Sempena Perkahwinan Diraja Puteri Sultan Brunei Yang Dijalankan Pada 18.09.2012

19.09.2012, Rabu - Dalam Istiadat Perkahwinan Diraja Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dengan Yang Mulia Pengiran Haji Muhammad Ruzaini bin Pengiran Dr.Haji Mohd.Yakub terdapat beberapa istiadat yang dijalankan mengikut adat istiadat diraja Brunei. Diantara istiadat yang dijalankan pada  hari Selasa bersamaan 18.09.2012 lepas adalah secara ringkasnya seperti berikut :-
ISTIADAT MENGHANTAR TANDA DIRAJA DAN PERTUNANGAN DIRAJA DI KAMPONG BERIBI 

ISTIADAT MENERIMA TANDA DIRAJA DAN PERTUNANGAN DIRAJA DI ISTANA NURUL IMAN

MAJLIS ISTIADAT MALAM JAGA JAGA DI ISTANA NURUL IMAN

MAJLIS ISTADAT MALAM JAGA-JAGA RUMAH PENGANTIN LELAKI DIRAJA

Sumber : Jabatan Penerangan Brunei

No comments: