Friday, September 21, 2012

Istiadat-Istiadat Sempena Perkahwinan Diraja Puteri Sultan Brunei Yang Dijalankan Pada 20.09.2012

21.09.2012, Jumaat - Selain daripada Istiadat Akad Nikah yang berlangsung pada 20.09.2012 sempena Istiadat Perkahwinan Diraja Brunei diantara Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dengan Yang Mulia Pengiran Haji Muhammad Ruzaini bin Pengiran Dr.Haji Mohd.Yakub terdapat beberapa lagi Istiadat yang berlangsung diantaranya :-
Majlis Istiadat Gendang Jaga-Jaga di Istana Nurul Iman
 Majlis Istiadat Malam Jaga-Jaga Di Istana Nurul Iman
 Majlis Istiadat Malam Jaga-Jaga Dikediaman Pengantin Lelaki Diraja

Sumber ; Jabatan Penerangan Brunei

No comments: