Sunday, March 4, 2012

Sultan Brunei Berangkat Pulang Ke Brunei Dari Lawatan Rasmi Ke Sandakan

04.03.2012, Ahad - Pagi tadi Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam,Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien dan rombongan telah berangkat kembali ke Brunei setelah tamat tempoh lawatan rasmi dua hari baginda ke Sandakan, Sabah. Kelihatan baginda mengaminkan doa yang dibacakan oleh Mufti Kerajaan Negeri Sabah Sahibus Samahah Datuk Haji Ahmad Alwi Haji Adnan.

Turut serta mengucapkan selamat tinggal kepada Tuanku dan rombongan di Lapangan Terbang Sandakan adalah Yang Di-Pertua Negeri Sabah Tuan Yang Terutama Tun Haji Juhar bin Haji Mahiruddin dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Musa Aman. Tuanku dan rombongan.

Sumber :- Infofoto/Bernama

No comments: