Wednesday, January 26, 2011

Sultan Brunei Menerima Mengadap TPM


26.01.2011, Rabu - Semalam 25.01.2010 Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Timbalan Perdana Menteri (TPM) kita, Tan Sri Haji Muhyiddin Haji Mohd Yassin di Istana Nurul Iman. Diruang lain Istana Nurul Iman pula, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha telah berkenan menerima mengadap isteri kepada TPM, Puan Sri Noorainee Abdul Rahman. TPM dan rombongan dalam rangka lawatan rasmi selama dua hari ke Brunei.

No comments: