Saturday, March 30, 2013

Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah Menghadiri Pertandingan Koir Lagu-Lagu Patriotik Antara Sekolah-Sekolah Menengah & Maktab-Maktab Senegara Kali Ke-20

30 Mac 2013, Sabtu :-

Hari ini Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah binti KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah telah berkenan menghadiri pertandingan peringkat akhir Koir lagu-lagu patriotik antara sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab senegara kali ke-20 sempena ulang tahun hari kebangsaan negara Brunei Darussalam yang ke-29 bagi tahun 2013.  Turut mengiringi Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah S'adatul Bolkiah adalah suami beliau,Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irshad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim bin Pengiran Indera Mahkota Pengiran Anak (Dr.) Kemaludin Al-Haj. Turut serta hadir sebagai tetamu kehormat dalam majlis ini adalah Awang Haji Suhaila binHaji Abdul Karim,Timbalan  Setiausaha Tetap Pendidikan Teras, Kementerian Pendidikan Brunei.

Juara pertandingan digondol oleh Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Naib juara pula dari Sekolah Maktab Sultan Omar 'Ali Saifuddien manakala tempat ketiga dimenangi oleh Sekolah Maktab Sains Paduka Seri Bagawan Sultan.

Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei

No comments: