Monday, January 21, 2013

Queen Beatrix Melawat Brunei Darussalam

21 Januari 2013, Isnin :- 

Her Majesty Queen Beatrix dari Belanda telah selamat tiba ke Negara Brunei Darussalam pagi tadi untuk lawatan rasmi negara selama tiga hari bermula hari ini. Keberangkatan tiba baginda Queen Beatrix di Lapangan Terbang Antarabangsa Barakas, Bandar Seri Bagawan disambut oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah.


Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei

No comments: