Wednesday, January 23, 2013

Queen Beatrix Anjurkan Majlis Malam Penghargaan di Brunei Darussalam

23 Januari 2013, Rabu :- 

 Sempena lawatan rasmi Queen Beatrix of The Netherlands ke Negara Brunei Darussalam, baginda Queen telah menganjurkan Majlis Malam Penghargaan bertempat di Dewan Konsert Empire Theatre di The Empire Hotel Country Club. Turut serta dalam majlis yang diadakan malam tadi adalah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Almarhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha serta kerabat diraja dan dif-dif kehormat. Sesi photografi telah diadakan sebelum para tetamu masuk berangkat ke dewan konsert. 

 Majlis dimulakan dengan lagu kebangsaan kedua-dua buah negara yang diiringi oleh Pancaragam Pasukan Polis Diraja Brunei. Kemudiannya para hadirin dihiburkan dengan persembahan istemewa daripada kumpulan muzik terkemuka Belanda, The Calefax Reed Quintet yang dianggotai oleh lima orang pemuzik menggunakan peralatan seperti klarinet, saxophone, bassoon dan english horn. Majlis diteruskan dengan persembahan Pancaragam Polis Diraja Brunei (PDB) dan pasukan kior dari Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Masna dan Sekolah Menengah Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai undangan khas. Paling istemewa apabila The Calefax Reed Quintet dan pasukan kior mempersembahkan lagu tradisional Brunei "Dang Mengalai".

Sumber :- Pelitabrunei / Jabatan Penerangan Brunei Darussalam

No comments: