Tuesday, January 22, 2013

Queen Beatrix Diraikan Sultan Brunei Dalam Majlis Persantapan Diraja

22 Januari 2013, Selasa :- 

Sempena lawatan rasmi Her Majesty Queen Beatrix of The Netherland ke Negara Brunei Darussalam selama tiga hari bermula semalam, Satu majlis Persantapan Diraja untuk meraikan baginda Queen dan rombongan Diraja telah diadakan malam tadi di Istana Nurul Iman oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Almarhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien. Turut mengiringi Sultan Brunei dalam majlis ini adalah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha serta kerabat-kerabat diraja. Sebelum majlis bermula, Mufti Kerajaan, YB Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned telah membacakan doa.

Pada sebelah petangnya pula, baginda Queen Beatrix dan rombongan diraja telah berkenan berangkat menyusuri Sungai Brunei dan meninjau keindahan Kampung Air yang terkenal di Brunei dan telah wujud semenjak dari dahulu lagi.  Turut mengiringi baginda Queen Beatrix adalah YTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan YTM Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah. Terdahulu, keberangkatan tiba baginda Queen Beatrix ke Dermaga Diraja Bandar Seri Bagawan (dahulunya dikenali sebagai Brunei Waterfront) disambut oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, YB Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman. Keberangkatan tiba baginda Queen dan rombongan telah disambut dengan pukulan hadrah oleh penuntut-penuntut sekolah di Dermaga berkenaan.

Dalam lawatan ke Kampung Air ini, baginda Queen telah berkenan berangkat ke rumah Penghulu Mukim Tamoi, Pengarah Haji Mokti bin Md. Salleh di Kampung Tamoi Ujong dan sempat menyaksikan persembahan muzik tradisional serta menikmati kuih-muih tempatan. Baginda Queen Beatrix dan rombongan dibawa menyusuri Kampung Air menggunakan 'Pontoon' iaitu sejenis kenderaan air.

Sumber :- Pelitabrunei

No comments: