Saturday, February 18, 2012

Polis Diraja Brunei Raikan DYTM Pengiran Muda Mahkota Dalam Majlis Santapan Petang Sempena Hari Puja Usia DYTM

18.02.2012, Sabtu - Petang tadi telah diadakan Majlis Santapan Petang sempena Hari Puja Usia (Keputeraan) Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah yang ke 38 tahun oleh Pasukan Polis Diraja Brunei. Majlis diadakan di Royal Berkshire Hall, Jerudong Polo Club. Turut berangkat adalah YTM Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, YTM Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik, YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna dan YAM Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz.

Keberangkatan tiba DYTM Pengiran Muda Mahkota disambut oleh Pesuruhjaya Polis, Pehin Orang Kaya Pendikar Alam CP Dato Paduka Seri Awang Haji Hasrin bin Dato' Paduka Haji Sabtu dan pegawai-pegawai Pasukan Polis Diraja Brunei. Selepas memotong kek sempena hari puja usia, DYTM Pengiran Muda Mahkota telah berkenan menerima hadiah daripada Pasukan Polis Diraja Brunei seperti gambar diatas.

Sumber :- Infofoto

No comments: