Thursday, February 23, 2012

Pengertian Logo Sambutan Hari Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam Ke-28

23.02.2012, Khamis - Merafak Sembah Ucap Tahniah kepada KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kerabat Diraja dan Seluruh Rakyat Brunei kerana sambutan Hari Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam yang Ke-28 hari ini. Semuga ikatan serumpun diantara Malaysia dan Brunei akan terus kekal selamanya. Tema bagi sambutan tahun ini adalah Negaraku Brunei Darussalam dan disebelah ini adalah logo Sambutan Hari Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam. Syah hendak berkongsi sedikit dengan anda semua mengenai pengertian logo ini.

Logo
Logo keseluruhan ialah bentuk kupu-kupu yang di olah oleh angka 28 yang membawa maksud 28 tahun kemerdekaan Negara Brunei Darussalam.

Kpu-Kupu
Kupu-Kupu pula melambangkan alam flora dan fauna yang perlu dikawal dan dipelihara daripada sebarang pencemaran dan kemusnahan agar kita hidup aman, sihat dan sempurna.

Warna Hijau
Warna Hijau yang bercampur putih dan coklat melambangkan keadaan alam dan isi kandungannya termasuk pokok-pokok dan hidupan liar bebas menghirup udara bersih yang tidak tercemar.

Empat Bulan
Empat Bulatan sayap kupu-kupu bermaksud empatt daerah yang terdapat di Negara Brunei Darussalam.

Huruf Jawi
Huruf Jawi melambangkan Agama Islam sebagai Agama rasmi Negara dan Mendokong usaha untuk menjadikan Negara Brunei Darussalam sebagai Negara Zikir.

Panji-Panji
Panji-panji sebagai lambang bernegara yang berdaulat dan warna kuning membawa maksud sistem pemerintahan Beraja yang disembah dan sebagai ketua agama yang perlu diikuti.

Warna Biru
Biru membawa maksud laut sebagai sumber makanan dan mata pencarian yang perlu dijaga, dikawal dan dipelihara dari sebarang kerosakan dan pencemaran.

Sumber : Laman Web Rasmi Sambutan Hari Kebangsaan Brunei Darussalam

No comments: