Sunday, February 19, 2012

Pengiran Muda Mahkota Hadiri Malis Pengurniaan Hadiah Kejohanan Golf Antara Kementerian Sempena Hari Perkhidmatan Awam Kali Ke-18

DYTM Pengiran Muda Mahkota Menyampaikan Piala Pusingan kepada wakil Jabatan Perdana Menteri yang menjuarai Keohanan Golf Antara Kementerian sempena Hari Perkhodmatan Awam kali ke-18.

19.02.2012, Ahad - Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah telah berkenan berangkat ke Majlis Pengurniaan Hadiah Kejohanan Golf Antara Kementerian sempena Hari Perkhidmatan Awam kali ke-18 di Royal Brunei Golf & Country Club di Jerodung. Keberangkatan tiba DYTM Pengiran Muda Mahkota disambut Menteri Pembangunan Brunei, Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi serta ahli-ahli jawatankuasa eksekutif dan kerja kejohanan berkenaan. Kemudiannya DYTM Pengiran Muda Mahkota memotong kek sempena puja usia DYTM Pengiran Muda Mahkota yang ke-38 (Hari Lahir). Setelah selesai, DYTM Pengiran Muda Mahkota berkenan menyampaikan hadiah kepada pemenang-pemenangan dalam kejohanan berkenaan termasuklan mengurniakan piala pusingan bagi kejohanan ini yang dimenangi oleh Jabatan Perdana Menteri.

Sumber :- Infofoto

No comments: