Tuesday, September 24, 2013

Pengiran Muda Mahkota Brunei Selamat Berangkat Tiba Ke New York

24 September 2013, Isnin :-

Semalam Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman telah selamat sampai ke New York, USA. Keberangkatan baginda ke New York adalah sebagai wakil kepada Sultan Brunei untuk menghadiri Sesi Ke-68 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Keberangkatan tiba baginda berdua dan rombongan di Lapangan Terbang Antarabangsa John F. Kennedy, New York disambut oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Amerika Syarikat, Dato Paduka Awang Haji Yussof bin Haji Abdul Hamid dan isteri ; Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke PBB di New York, Dato Paduka Awang Haji Abdul Ghafar bin Haji Ismail dan isteri serta pegawai-pegawai daripada Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam ke Amerika Syarikat dan Perwakilan Tetap Negara Brunei Darussalam di New York. 

Perdebatan Umum Sesi Ke-68 Perhimpunan Agung PBB pada kali ini akan bermula pada 24 September 2013 hingga 01 Oktober 2013 di Ibu Pejabat PBB di New York dengan tema ‘Post-2015 Development Agenda: Setting The Stage’ 

Sumber :- Pelita Brunei

No comments: