Thursday, September 9, 2010

Urusan di Tiga Bank - 09.09.2010

Hari ini Syah, Muss dan Cd ke tiga buah bank iaitu Citibank, Am Bank dan EON Bank kerana ada urusan banking yang perlu diurusankan dan iannya agak terlalu peribadi untuk dikongsi bersama. Jumlah RM yang kami uruskan agak tinggi juga kerana hanya ingin menolong seorang kawan. Kami berharap agar individu ini dapat menepati janji-janjinya sepertimana yang telah dipersetujuai kepada kami.

No comments: