Monday, July 29, 2013

Selamat Menyambut Ulangtahun Perkahwinan Ke-48 Kepada Sultan Brunei dan Raja Isteri29 Julai 2013, Isnin :-

Hari ini genaplah 48 tahun perkahwinan diantara Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan mengahwini sepupu baginda iaitu  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri pada 28 Julai 1965 di Bandar Seri Bagawan, Brunei Darussalam. Hasil daripada perkahwinan ini, baginda berdua dikurniakan dengan dua orang putera dan empat puteri serta sembilan orang cucunda yang terdiri daripada empat lelaki dan lima perempuan.

Syah mengambil kesempatan ini untuk merafak sembah mengucapkan Selamat Menyambut Ulangtahun Perkahwinan Yang Ke-48 tahun kepada  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha semuga dipanjangkan jodoh hingga akhir hayat dan diberikan kesihatan yang baik. Amin.

Sumber :- Ahmad Borneo / The Royal Ark /Warisan Permaisuri.blogspot

No comments: