Saturday, January 25, 2014

Sultan Brunei Lawat Mangsa Banjir Di Lamunin


25 Januari 2014, Sabtu :-

Sekarang (tengahari) Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menziarahi mangsa banjir di Lamunin dalam Daerah Tutong. Turut serta mengiringi Tuanku adalah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah.

Keadaan hujan lebat dan berterusan akhir-akhir ini menyebabkan berlakunya banjir dibeberapa kawasan di Brunei terutamanya Daerah Tutong dan Belait. Beberapa jalan ditutup akibat runtuhan tanah. Sebagai panduan, jika berlaku banjir kilat dan tanah runtuh, laporan boleh dibuat ke Jabatan Bomba dan Penyelamat di talian kecemasan 995 atau talian Hotline NDMC  2380354, 2380324 atau 2380308.


Kepada orang Brunei berhati-hati ketika banjir dan ambil langkah berhati-hati untuk keselamatan diri anda dan keluarga seperti  memastikan air minum dimasak terlebih dahulu atau meminum air botol (mineral),  memastikan bekalan air adalah bersih dan tidak tercemar, memasak semua makanan dengan sempurna, mengutamakan kebersihan diri khususnya membasuh tangan dengan air bersih dan sabun sebelum mengendalikan makanan dan selepas menggunakan tandas, menjaga kebersihan persekitaran dan tidak membuang sampah merata-rata, mendapatkan rawatan di pusat-pusat kesihatan terdekat jika mengalami penyakit seperti sakit perut, cirit-birit, muntah dan seumpamanya.

Syah doakan agar keadaan banjir di Brunei beransur pulih secepat mungkin dan semuga Allah melindungi Negara Brunei Darussalam dan penduduknya dari sebarang bencana. Amien.

Sumber :- Danny

2 comments:

Anonymous said...

Ada Banyak Lagi Gambar nya Kat kita orang

Anonymous said...

terima kasih atas doa saudara..Amiin Ya Rabb...