Wednesday, January 22, 2014

Raja Isteri Hadiri Majlis Perhimpunan Wanita sempena Sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallahu 'Alaihi Wasalam Bagi Tahun 1435H

22 Januari 2013, Rabu :-

Hari ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohammed Alam telah berkenan mencemar duli berangkat ke Majlis Perhimpunan Wanita sempena Sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallahu 'Alaihi Wasalam bagi Tahun 1435 Hijrah. Turut serta mengiringi baginda dalam majlis ini adalah kerabat-kerabat diraja perempuan Brunei Darussalam. Majlis diadakan di Pusat Persidangan Antarabangs Barakas.


Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei

No comments: