Tuesday, February 15, 2011

Raja Isteri Terima Mengadap Dato' Nik Faizah


15.02.2011, Selasa - Semalam, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha telah berkenan menerima mengadap ahli sahabat kumpulan kerja Asia Pasifik WAGGGS Malaysia, Dato' Nik Faizah Nik Mustapha di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Bagawan. Kehadiran beliau ke Brunei adalah atas jemputan Persatuan pandu Puteri Brunei Darussalam. Dato' Nik Faizah akan berucap dalam satu majlis forum kesukarelawan yang dianjurkan oleh Persatuan berkenaan sempena ulang tahun persatuan yang ke 60.

No comments: