Tuesday, April 9, 2013

Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah Rasmikan Buku Association

09 April 2013, Selasa :- 

Semalam Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah telah melancarkan buku tulisan suaminya bertajuk "Association". Majlis Pelancaran Rasmi buku terkini tulisan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah ini diadakan di Balai Penghadapan Bukit Kayangan. Berangkat ke majlis pelancaran ini ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien yang merupakan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan Brunei serta Yang Amat Mulia Pengiran Anak Abdul Fattah.

Keberangkatan tiba DYTM Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir dan YTM Pengiran Anak Isteri ke Balai Penghadapan Bukit Kayangan disambut oleh Albert Lau, Ketua Pegawai Eksekutif QAF Brunei dan Dayang Hazizah Osman, Timbalan Pengurus Am Brunei Press Sdn Bhd. Majlis dimulai dengan persembahan tarian kebudayaan diiringi dengan persembahan guling tangan (persembahan tradisi Brunei).  Kemudiannya YTM Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah telah berkenan melancarkan buku berkenaan.

Association merupakan buku tulisan keempat DYTM Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahubul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah dan diterbitkan oleh Brunei Press Sdn Bhd.

Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei

No comments: