Thursday, February 28, 2013

Sultan Brunei Darussalam dan Raja Isteri Hadiri Majlis Ramah Mesra Perayaan Tahun Baru Tiong Hwa 2013

28 Februari 2013, Khamis:-


Hari ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam telah berkenan mencemar duli menghadiri Majlis Ramah Mesra Perayaan Tahun Baru Tiong Hwa 2013.  Meskipun sambutan Tahun Baru Cina telah berakhir dengan sambutan Chap Goh Meh namun ada pihak-pihak tertentu yang masih lagi mengadakan sambutan Tahun Baru Cina sebagai memeriahkan perayaan tersebut. Masyarakat Tiong Hwa di Brunei telah mengadakan Sambutan Majlis Ramah Mesra Perayaan Tahun Baru Tiong Hwa 2013 di Dewan Indera Samudra, Empire Hotel and Country Club di Jerudong.

Turut mengiringi Tuanku Sultan Brunei Darussalam dan Raja Isteri adalah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab Rahman serta kerabat-kerabat diraja lainnya.  Para tetamu telah dihiburkan dengan persembahan tarian asli Brunei dan masyarakat Cina, nyanyian serta persembahan tarian singa. Tuanku Sultan Brunei Darussalam dan Raja Isteri serta rombongan juga berkenaan melawat pameran yang disediakan oleh masyarakat Tiong Hwa serta menerima cenderahati.

Sumber:- Jabatan Penerangan Brune / Pelita Brunei

No comments: