Monday, February 18, 2013

Pengiran Muda Mahkota Diraikan Oleh PDB Dalam Majlis Puja Usia


18 Februari 2013, Isnin :-

Hari ini Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah telah diraikan oleh Pasukan Polis Diraja Brunei dalam satu majlis sambutan harijadi atau dikenali sebagai puja usia DYTM Pengiran Muda Mahkota yang ke-39 tahun.  DYTM Pengiran Muda Mahkota diputerakan pada 17 Februari 1974.  Majlis yang diadakan di Royal Berkshire Hall, Jerudong Polo Club ini turut dihadiri oleh Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab Rahaman, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul  Malik serta kerabat diraja lainnya.

Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei

No comments: