Sunday, February 10, 2013

Tengku Mahkota Kelantan Berada Di Brunei Untuk Lawatan Rasmi

10 Februari 2013, Ahad :-

Semalam Tengku Mahkota Kelantan, Yang Teramat Mulia  Tengku Muhammad Fa-iz Petra ibni Sultan Ismail dan rombongan yang berada di Brunei Darussalam untuk lawatan rasmi selama tiga hari telah berkenan mengadap dan menghadiri majlis santapan tengahari bersama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah. Majlis mengadap dan santapan tengahari diadakan di Qashr Al-Meezaan di Kumbang Pasang, Brunei Muara. 

Pada hari Jumaat lepas bersamaan 08.02.2013, Yang Teramat Mulia Tengku Muhammad Fa-iz Petra dan rombongan telah diraikan dalam majlis santapan malam yang diadakan di Balai Penghadapan, Bukit Kayangan oleh Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan Brunei, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien. Lawatan rasmi YTM Tengku Muhammad Fa-iz Petra dan rombongan ke Brunei akan berakhir hari ini.

Sumber : Jabatan Penerangan Brunei / Pelita Brunei

No comments: