Sunday, May 25, 2014

Pangiran Sufri Sempurnakan Majlis Asian Games 2014 Fun Run.


Sila Click Gambar Untuk Imej Yang Lebih Besar

25 May 2014, Ahad :-

Pagi tadi Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam (BDNOC) telah berkenan menyempurnakan majlis larian Asian Games 2014 Fun Run. Majlis diadakan di Taman Sir Muda Omar Ali Saifuddien di Bandar Seri Bagawan.

Asian Games 2014 Fun Run diadakan sebagai salah satu kempem mempromosikan Sukan SEA yang akan berlangsung di Incheon, Korea Selatan pada 19 September hingga 04 Oktober 2014. Larian sejauh 3km ini bermula dari Taman Sir Muda Omar Ali Saifuddien dan berakhir di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan disertai oleh pelajar-pelajar dari sekolah sukan, sekolah rendah, para atlet, persatuan-persatuan sukan dan lain-lain.

Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei/The Brunei Times/Maharum Bugis Syah

No comments: