Wednesday, February 12, 2014

Sultan Brunei Berangkat Ke Singapore Airshow 201412 Februari 2014, Rabu :-

Pagi tadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang kini berada di Singapura untuk lawatan rasmi negara telah berkenan berangkat ke Singapore Airshow 2014 yang berlangsung di Pusat Pameran Changi, Singapura.

Keberangkatan tiba Tuanku Sultan Haji Hassanal Bolkiah disambut oleh Dr. Ng Eng Hen, Menteri Pertahanan Republik Singapura.  Baginda dan rombongan kemudiannya dibawa melawat pameran berkenaan.


Tuanku Sultan Haji Hassanal Bolkiah kemudiannya berkenan mencemar duli menghadiri Majlis Santapan Tenghari bersama Dr. Ng Eng Hen. 


Pada sebelah petangnya pula Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan berangkat bagi menghadiri Majlis Santapan Petang bersama Presiden Republik Singapura, Dr. Tony Tan Keng Yam dan isteri, Madam Mary Chee Bee Kiang.

Sumber : Jabatan Penerangan Brunei

No comments: