Tuesday, February 18, 2014

Pengiran Muda 'Abdul Malik Hadiri Majlis Doa Kesyukuran Sempena Sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan Pengiran Muda Mahkota


18 Februari 2014, Selasa :-

Hari ini Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah yang juga merupakan Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah telah berkenan berangkat ke Majlis Doa Kesyukuran Sempena Sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan kekandanya, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah yang ke-40 Tahun anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah.  Majlis diadakan di Kompleks Bangunan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Bagawan.

Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei 

No comments: