Thursday, February 6, 2014

Pengiran Muda Mahkota Brunei Berangkat Pulang Dari Lawatan Rasmi Negara Ke Oman


06 Februari 2014, Khamis :-

Hari ini Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan rombongan diraja telah menamatkan lawatan rasmi negara selama empat hari ke Oman bermula 03 Februari 2014. Semuga Duli Yang Teramat Mulia dan rombongan sentiasa dalam lindungi Allah hendaknya dan dipermudahkan segala urusan. Amien.


Sumber : - Jabatan Penerangan Brunei

No comments: