Wednesday, February 5, 2014

Pengiran Muda Mahkota Mengadap Sultan Qaboos


05 Februari 2013, Rabu :-

Semalam Duli yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah telah berkenan berangkat ke mengadap Sultan Oman, Sultan Qaboos bin Said Al-Said di Bait Al Barakah, Muscat. Dalam perjumpaan ini Sultan Qaboos dan Duli Yang Teramat Mulia telah bertukar-tukar pandangan mengenai hubungan dua hala kedua-dua buah negara serta hal ehwal serantau dan antarabangsa.  Duli Yang Teramat Mulia dan rombongan berada di Oman untuk lawatan rasmi negara selama empat hari bermula 03 Februari 2014.

Sumber :- Pelita Brunei / Brunei Information Department

No comments: