Tuesday, February 18, 2014

JPM Adakan Majlis Doa Kesyukuran Sempena Hari Keputeraan Pengiran Muda Mahkota Brunei

18 Februari 2014, Selasa :-

Petang semalam Jabatan Perdana Menteri (JPM)  dan jabatan-jabatan di bawahnya telah mengadakan  Majlis Doa Kesyukuran sempena hari keputeraan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah  bertempat di Masjid Ash-Shaliheen, Kompleks JPM. Duli Yang Teramat mulia merupakan Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri diputerakan pada 17 Februari 1974 di Istana Darul Hana, Bandar Seri Bagawan, Negara Brunei Darussalam. Acara dimulai dengan bacaan Surah Yasin dan diikuti dengan doa kesyukuran yang dipimpin oleh Imam Masjid Ash-Shaliheen, Awang Haji Maaruf bin Haji Chuchu dan diakhiri dengan Sembahyang Fardu Asar Berjemaah.

Sumber :- Pelita Brunei

No comments: