Monday, February 17, 2014

Selamat Menyambut Hari Keputeraan Ke-40 DYTM Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah


Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah sewaktu kanak-kanak.

17 Februari 2014, Isnin :-

Merafak Sembah dan Setinggi-tinggi Tahniah Sempena Hari Keputeraan Ke-40 Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah  pada 17 Februari 2014 bersamaan 16 Rabiulakhir 1435H. Semuga Duli Yang Teramat Mulia Dipanjangkan Umur, Dimurahkan Rezeki dan Diprmudahkan Segala Urusan.  Amien.

Duli Yang Teramat Mulia diputerakan pada hari Ahad 24 Muharam 1394 bersamaan 17 Februari 1974 di Istana Darul Hana, Bandar Seri Bagawan pada jam 11:45 hrs. Kelahiran Putera Sulung Sultan Brunei ini disambut dengan tembakan meriam 21 das.  Pada sebelah petangnya diadakan pula Istiadat Membuka Gendang Jaga-Jaga di Lapau bagi memulakan Istiadat Berjaga-Jaga mengikut Adat Istiadat Diraja Brunei sebagai tanda kesyukuran kerana Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri selamat melahirkan seorang Putera.

Istiadat Berjaga-Jaga berlangsung selama 14 hari dan pada 14 Mac 1974 pula diadakan Istiadat Penutupan Gendang Jaga-Jaga di Istana Darul Hana diiringi dengan tembakan meriam 21 das serta Majlis Zikir dan Doa Selamat.

Sumber :- Putera Sultan

No comments: