Wednesday, February 5, 2014

Aktiviti Hari Ketiga Pengiran Muda Mahkota Brunei Di Oman


05 Februari 2014, Rabu :-

Hari ini Duli yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah yang berada di Oman untuk lawatan rasmi negara bermula 03 Februari lepas telah berkenan berangkat menghadiri Majlis Santapan Tengahari bersama keluarga di Royal Yatch (Al-Moreh) di Pelabuhan Al Mukalla. Terdahulu Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat melawat ke Universiti Sultan Qaboos dan Sultan Special Forces Headquarters di Muscat. Manakala dalam program yang berasingan, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman dan anakanda baginda pula berangkat ke Royal Clvery. Malam ini pula pasangan diraja ini berangkat menyaksikan persembahan di Royal Opera House.

Sumber :- Brunei Information Department

No comments: