Sunday, June 30, 2013

Selamat Menyambut Ulangtahun Hari Keputeraan yang ke-30 tahun - Pengiran Muda Abdul Malik

30 Jun 2013, Ahad :- 

Syah mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Menyambut Ulangtahun Hari Keputeraan yang ke-30 tahun kepada Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah semuga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik dan sentiasa dilindungi Allah hendaknya.  Pengiran Muda Abdul Malik merupakan putera ketiga kepada Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam daripada isteri pertama baginda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam. Pengiran Muda Abdul Malik diputerakan pada 30 Jun 1983 di Negara Brunei Darussalam dan masih lagi bujang.

Sumber :- Ahmad Borneo / Haji Wali

No comments: