Sunday, June 16, 2013

Putera dan Puteri Bungsu Sultan Brunei Sertai Larian Amal Sun Tan PSI


16 Jun 2013, Ahad :-

Pagi tadi Putera dan Puteri Bungsu kepada Sultan dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Wakeel ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan Yang Teramat Mulia  Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah telah berkenan menyertai Larian Amal anjuran Sun Tan PSI atau Sun Tan PSI Charity Run. Larian yang diadakan di Kampung Tungku ini bermula awal pagi tadi lebih kurang jam 06:30hrs. Untuk menyertai larian amal ini, BD $20.00 dikenakan sebagai yuran dan hasil kutipan larian amal ini akan didermakan kepada Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Saleha (Masjid RIPAS) di Kampung Rimba. Penyertaan untuk larian amal ini dibuka kepada orang ramai kecuali mereka yang pernah memenangi larian maraton tempatan atau luar negara dan seumpamanya.

Pengiran Muda 'Abdul Wakeel

Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah


Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei

No comments: