Wednesday, June 26, 2013

Pengiran Anak Puteri Hajah Masna Berangkat ke Kota Baharu,Kelantan

26 Jun 2013, Rabu :-

Petang tadi lebih kurang jam 15:00hrs Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna binti Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien dan rombongan telah berangkat ke Kota Baharu, Kelantan untuk menghadiri Majlis Perkahwinan anakanda saudara beliau iaitu Yang Amat Mulia Pengiran Muda Abdul Qawi.  YAM Pengiran Muda Abdul Qawi akan diijab kabulkan dengan YAM  Tengku Amalin A'ishah Puteri esok 27 Jun 2013 di Istana Mahkota, Kota Baharu, Kelantan.

Sumber :- Danny

No comments: