Tuesday, May 21, 2013

Pengiran Muda Mahkota Brunei Sampaikan Pingat-Pingat Kehormat Negara Brunei Darussalam21 Mei 2013, Selasa :-

Hari ini dan semalam Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Brunei telah berkenan mengurniakan Pingat-Pingat Kehormat Negara Brunei Darussalam kepada  pegawai dan kakitangan kerajaan sempena Hari Keputeraan baginda yang ke-66. Baginda yang kini berada di Chiang Mai, Thailand untuk menghadiri 2nd Asia Pacific Water Summit telah diwakili oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah untuk majlis ini. Turut serta dalam majlis yang berlangsung di Balai Singahsana Indera Kenchana, Istana Nurul Iman  adalah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik, Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Cheteria, Pengiran-Pengiran Peranakan, Menteri-Menteri Kabinet, Timbalan Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Setiausaha-Setiausaha Tetap, Diplomat-Diplomat Asing dan pegawai-pegawai kerajaan. Tahniah diucapkan kepada semua penerima Pingat-Pingat Kehormat Negara Brunei Darussalam.

Sumber : Jabatan Penerangan Brunei / Pelita Brunei

No comments: