Saturday, April 16, 2016

Selamat Pengantin Baru YAM Pengiran Anak Hajah Nurul Amal Ni’matullah Athirah dan YM Awang Mohamad Bazli Azhar16 April 2016, Sabtu :-

Selamat Penganti Baru diucapkan kepada Yang Amat Mulia  Pengiran Anak Hajah Nurul Amal Ni’matullah Athirah binti Almarhum Pengiran Sura Negara Pengiran Anak Haji Muhammad Bey Muntasir yang telah selamat diijabkabulkan dengan pasangannya Yang Mulia Awang Mohamad Bazli Azhar bin Haji Yusoff.  Istiadat Akad Nikah berlangsung di Baitul Athirah semalam 15 April 2016 bersamaan 07 Rejab 1437H.

YAM merupakan anakanda saudara kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. YAM diputerikan pada 10 November 1989 di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak  Saleha.  YAM mulia bertugas di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan sebagai Setiausaha Kedua. Manakala YM Awang Mohamad Bazli Azhar bin Haji Mohamad Yusoff merupakan Pegawai Projek di Jabatan Perancangan Kemajuan dan Ekonomi.

Semuga Allah Peliharakan Pasangan Penganti Diraja.

Ayahanda Pengantin Perempuan Diraja, Almarhum Pengiran Sura Negara Pengiran Anak Haji Muhammad Bey Muntasir bin Pengiran Indera Mahkota Pengiran Anak Haji Kemaludin. 
Al-Fatihah .....


Pengantin Perempuan Diraja bersama bonda tercinta, YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Jefiah Ibni Al-Mahrum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adaul Khairi Waddien.


Pengantin Perempuan Diraja bersama bonda dan adinda-adinda tercinta.

Sumber :- bruneiroyalfamily IG / Dirgahayu 1997

No comments: