Tuesday, April 26, 2016

Puan Hajjah Mariam dan Puan Azrinaz


Puan Hajjah Mariam bersama anakandanya YTM Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Mateen sewaktu Majlis Berbedak anak saudaranya pada 24 April 2016.


Puan Hajjah Mariam ketika bergelar Duli Yang Teramat Mulia Pengiran Isteri Hajjah Mariam binti Hj Abdul Aziz

26 April 2016, Selasa :-

Ini adalah gambar terbaru Puan Hajah Mariam dan Puan Azrinaz yang merupakan bekas isteri kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. 

Puan Hajah Mariam semasa menjadi isteri kedua Sultan Brunei menggunakan gelaran Duli Yang Teramat Mulia Pengiran Isteri Hajjah Mariam binti Hj Abdul Aziz manakala Puan Azrinaz menggunakan gelaran Duli Yang Teramat Mulia Pengiran Isteri Azrinaz Mahzar binti Hakim Mahzar.

Walau bagaimanapun jodoh KDYMM Tuanku Sultan Brunei dengan dua orang isteri baginda tidak berpanjangan dimana KDYMM Tuanku Sultan Brunei bercerai dengan Puan Hajah Mariam pada Februari 2003 setelah mendirikan rumahtangga selama 21 (duapuluh satu) tahun.  Manakala pada 16 Jun 2010 baginda telah bercerai dengan Puan Azrinaz setelah hidup bersama selama hampir 5 (lima) tahun.

Dengan penceraian ini,  segala gelaran dan pingat kebesaran yang diberikan kepada mereka telah ditarik balik berkuatkuasa mulai tarikh penceraian.  Puan Hajjah Mariam menetap di Brunei manakala Puan Azrinaz menetap di Malaysia. Anak-anak Puan Azrinaz kini dibawah jagaan KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Brunei dan KDYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri.


Puan Azrinaz dalam IG beliau pada 22 April 2016 dengan caption "Ready for Majlis Tahlil Kesyukuran. 

Puan Azrinaz semasa bergelar Duli Yang Teramat Mulia Pengiran Isteri Azrinaz Mahzar binti Hakim Mahzar.

Sumber : MBS

No comments: