Thursday, April 9, 2015

Saksikan Siaran Rakaman Istiadat Akad Nikah Pengiran Muda 'Abdul Malik

09 April 2015, Khamis :-


RALAT - 09:54 hrs .....Kemaskini :- Maaf sebab Syah tersilap Info. Tiada siaran secara langsung Istiadat Akad Nikah Diraja tetapi akan diadakan siaran rakaman Istiadat Akad Nikah Diraja pada jam sembilan malam nanti. Anda masih boleh menggunakan link berkenaan untuk menyaksikannya.

Hari ini akan berlangsungnya Istiadat Akad Nikah Diraja sempena Istiadat perkahwinan Diraja diantara Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan Yang Mulia Dayangku Raabi'atul `Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah.  Istiadat akan berlangsung di Masjid Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Seri Bagawan. Istiadat ini akan disiarkan secara langsung bermula jam 13:00hrs atau jam 01:00 petang.

Kepada yang diluar brunei kita juga boleh menyaksikan siaran secara langsung ini melalui live streaming seperti link dibawah :-Sila click Live streaming - Larger dan screen seperti dibawah akan dipaparkan. Pilih Launch Application.


Dan anda boleh menyaksikannya seperti print-screen dibawah .............. Jika ada buffering atau tersekat-sekat harap bersabarlah yer dan cuba semula.


No comments: