Wednesday, April 8, 2015

Istiadat Perkahwinan Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Dayangku Raabi'atul `Adawiyyah

Click Gambar Untuk Imej Yang Lebih Besar

07 April 2015, Selasa :-

Istiadat Perkahwinan Diraja Diantara Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan Yang Mulia Dayangku Raabi'atul `Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah berjalan lancar mengikut jadual yang ditetapkan. Istiadat Perkahwinan Diraja bermula pada hari Ahad lepas, 15 Jamadilakhir 1436H hingga 25 Jamadilakhir  1436H bersamaan 05 April 2015 hingga 15 April 2015 seperti berikut :-
 1. 15 Jamadilakhir 1436H bersamaan 05 April 2015 : Majlis Istiadat bersuruh Diraja di Istana Nurul Iman / Jam 14:00hrs / Ahad.
 2. 16 Jamadilakhir 1436H bersamaan 06 April 2015 : Majlis Istiadat Membuka Gendang Jaga-Jaga di Lapau / Jam 08:30hrs / Isnin.
 3. 17 Jamadilakhir 1436H bersamaan 06 April 2015 : Istiadat Berjaga-Jaga dan persembahan bercorak Keagamaan di Istana Nurul Iman dan persembahan Kebudayaan di Bandar Seri Bagawan / Jam 20:00hrs /Isnin malam Selasa.
 4. 17 Jamadilakhir 1436H bersamaan 07 April 2015 : Majlis Istiadat Menghantar Tanda Diraja dan Pertunangan Diraja di Istana Nurul Iman / Majlis Istiadat Menerima Tanda Diraja dan Pertunangan Diraja di Istana Nurul Iman / Jam 14:00hrs / Selasa.
 5. 18 Jamadilakhir 1436H bersamaan 07 April 2015 : Istiadat Berjaga-Jaga dan persembahan bercorak Keagamaan di Istana Nurul Iman dan persembahan Kebudayaan di Bandar Seri Bagawan / Jam 20:00hrs / Selasa malam Rabu.
 6. 19 Jamadilakhir 1436H bersamaan 08 April 2015 : Majlis Istiadat Berbedak Pengantin Diraja Lelaki dan Majlis Istiadat Berbedak Pengantin Diraja Perempuan di Balai Singahsana Indera Buana, Istana Nurul Iman /Jan 19:30hrs / Rabu malam Khamis. Istiadat Berjaga-Jaga dan persembahan bercorak Keagamaan di Istana Nurul Iman dan persembahan Kebudayaan di Bandar Seri Bagawan / Jam 20:00hrs / Rabu Malam Khamis.
 7. 19 Jamadilakhir 1436H bersamaan 09 April 2015 : Majlis Istiadat  Akad Nikah Diraja di Masjid Omar 'Ali Saifuddien / Jam 13:00hrs / Khamis.
 8. 20 Jamadilakhir 1436H bersamaan 09 April 2015 : Istiadat Berjaga-Jaga dan persembahan bercorak Keagamaan di Istana Nurul Iman dan persembahan Kebudayaan di Bandar Seri Bagawan / Jam 20:00hrs / Khamis malam Jumaat.
 9. 21 Jamadilakhir 1436H bersamaan 10 April 2015 : Istiadat Berjaga-Jaga dan persembahan bercorak Keagamaan di Istana Nurul Iman dan persembahan Kebudayaan di Bandar Seri Bagawan / Jam 20:00hrs / Jumaat Malam Sabtu.
 10. 22 Jamadilakhir 1436H bersamaan 11 April 2015 : Majlis Istiadat Berinai Pengantin Diraja di Balai Singahsana Indera Buana, Istana Nurul Iman / jam 19:30hrs / Sabtu Malam Ahad. / Istiadat Berjaga-Jaga dan persembahan bercorak Keagamaan di Istana Nurul Iman dan persembahan Kebudayaan di Bandar Seri Bagawan / Jam 20:00hrs / Sabtu Malam Ahad.
 11. 22 Jamadilakhir 1436H bersamaan 12 April 2015 : Majlis Istiadat Bersanding Pengantin Diraja di Balai Singahsana Indera Buana, Istana Nurul Iman / jam 10:00hrs / Ahad.
 12. 23 Jamadilakhir 1436H bersamaan 12 April 2015 : Majlis Persantapan Diraja di Balai Persantapan, Istana Nurul Iman / Jam 19:30hrs / Ahad Malam Isnin. Istiadat Berjaga-Jaga dan persembahan bercorak Keagamaan di Istana Nurul Iman dan persembahan Kebudayaan di Bandar Seri Bagawan / Jam 20:00hrs / Ahad Malam Isnin.
 13. 24 Jamadilakhir 1436H bersamaan 13 April 2015 : Istiadat Berjaga-Jaga dan persembahan bercorak Keagamaan di Istana Nurul Iman dan persembahan Kebudayaan di Bandar Seri Bagawan / Jam 20:00hrs / Isnin Malam Selasa.
 14. 25 Jamadilakhir 1436H bersamaan 14 April 2015 : Istiadat Berjaga-Jaga dan persembahan bercorak Keagamaan di Istana Nurul Iman dan persembahan Kebudayaan di Bandar Seri Bagawan / Jam 20:00hrs / Selasa Malam Rabu.
 15. 25 Jamadilakhir 1436H bersamaan 15 April 2015 : Majlis Istiadat Membaca Doa Selamat dan Menutup Gendang Jaga-Jaga di Istana Nurul Iman / Jam 14:00hrs / Hari Rabu.
Istiadat-Istiadat penting sempena Istiadat Perkahwinan Diraja ini disiarkan secara langsung melalui RTB (Radio dan Televisyen Brunei). Jika anda berminat boleh menyaksikannya secara online di http://www.rtb.gov.bn/ dan pilih Live Streaming. Sila rujuk jadual istiadat diatas sebagai garispanduan untuk menyaksikan siaran secara langsung berkenaan.

No comments: