Sunday, April 12, 2015

Cenderahati Sempena Istiadat Bersanding Diraja Diantara Pengiran Muda 'Abdul Malik Dan Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul `Adawiyyah


12 April 2015, Ahad :-

Inilah dia cenderahati untuk para jemputan sempena Majlis Istiadat Bersanding Diraja diantara Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul `Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah yang berlangsung pada pagi ini di Balai Singahsana Indera Buana, Istana Nurul Iman, Bandar Seri Bagawan.

Sumber : MBS

No comments: