Monday, April 13, 2015

Cenderahati Majlis Persantapan Diraja Sempena Istiadat Perkahwinan Diraja Pengiran Muda 'Abdul Malik Dan Pengeran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul 'Adawiyyah

13 April 2015, Selasa :-


Inilah dia cenderahati untuk para jemputan ke Majlis Persantapan Diraja Sempena Istiadat Perkahwinan Diraja, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dengan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul 'Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah yang berlangsung di Istana Nurul Iman pada malam 12 April 2015.

No comments: