Monday, April 13, 2015

Majlis Persantapan Diraja Sempena Istiadat Perkahwinan Diraja Pengiran Muda 'Abdul Malik Dan Pengeran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul 'Adawiyyah13 April 2015, Isnin :- 

Majlis Persantapan Diraja sempena Istiadat Perkahwinan Diraja, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dengan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul 'Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah berlangsung dalam suasana meriah di Istana Nurul Iman malam semalam 12 April 2015.

Turut serta berangkat dalam Majlis Persantapan Diraja adalah kesemua Raja-Raja di Malaysia kecuali KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan KDYMM Al-Sultan Kelantan.  KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Brunei Darussalam dan KDYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri serta Pengantin Diraja berkenan bergambar bersama-sama dengan para tetamu khas baginda termasuklan Raja-Raja di Malaysia. 


Sumber :- Pelita Brunei/MBS

No comments: