Wednesday, January 28, 2015

Ulangtahun Ke-7 Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah


28 Januari 2015, Rabu :-

Sembah Tahniah dan Ucap Selamat sempena ulang tahun ke-7 Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah.  Semuga Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah dipanjangkan umur, diberikan tahap kesihatan yang baik serta dipermudahkan segala urusan.  Amien.

No comments: